BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH DƯƠNG
ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH

Hân hạnh chào đón quí khách

Đăng ký khám bệnh
Xem (các) thẻ đăng ký đã có.

Chọn một trong các thông tin sau và nhập:

Close

      "Lưu thành công!"      

Close

      "Lỗi khi lưu!"   

Close

      "Chưa chọn loại thông tin nhập!"      

Close

      "Chưa nhập thông tin!"      

Close

         "Chưa chọn Phòng Khám!"      

Close

         "Chỉ đăng ký tối đa 3 người!"      

Close

      "Chưa chọn giờ khám!"      

Close

      Chưa chọn Chuyên khoa!      

2. Ngày và Giờ đăng ký

3. Chuyên Khoa

4. Phòng Khám

5. Đăng ký

Qúi khách chắc chắn đăng ký với các thông tin đã nhập?

   
Trở lại

Thẻ đăng ký

Để xoá tất cả các thẻ này và bắt đầu phiên đăng ký mới: Bấm nút 'Xoá'.
Xoá

Nhấn nút "Xóa" 2 lần liên tiếp để xóa từng thẻ

Hướng dẫn cài đặt cho Android và iOs

A. Android - Trình duyệt Chrome

1. Bấm vào nút ở góc phải phía trên, hoặc ở phía dưới màn hình

Cửa sổ sau sẽ hiện ra: (Hình bên trái của điện thoại; hình bên phải của tablet)

2. Chọn "Add to Home screen" hay "Thêm vào Màn hình chính (chờ)"

Cửa sổ sau sẽ hiện ra: (Hình bên trái của điện thoại; hình bên phải của tablet).

Thay đổi tên trong vòng đỏ thành tên theo ý của người dùng, nếu muốn.

Bấm nút "ADD" hay nút "THÊM" để "cài đặt" chương trình này vào máy.

Máy sẽ thông báo biểu tượng của chương trình đã được thêm vào màn hình chính (chờ).

Người dùng hãy tìm trên mành hình chính (chờ) biểu tượng của chương trình với tên đã đặt trong bước 2. Từ nay, Quí vị có thể vào chương trình bằng cách gõ lên biểu tượng vì chương trình đã được "cài đặt" trên máy.

Biểu tượng của chương trình có hình như sau:


B. iOs - Trình duyệt Safari

1. Bấm nút trên của trình duyệt.

2. Màn hình sau sẽ hiện ra. Bấm chọn nút chức năng 'Add to Home Screen' có hình dấu +.

3. Màn hình 'Add to Home Screen' mở ra với biểu tượng của chương trình và tên sẽ gắn chương trình. Click vào tên này để sửa lại theo ý muốn.

4. Bấm nút Add để hoàn tất. Trên màn hình chờ của thiết bị bây giờ đã được thêm biểu tượng và tên chương trình. Từ nay, Quí vị có thể vào chương trình bằng cách gõ lên biểu tượng vì chương trình đã được "cài đặt" trên máy.

Hướng dẫn cài đặt

1. Bấm vào nút ở góc phải phía trên màn hình

Cửa sổ sau sẽ hiện ra:

2. Chọn "Add to Home screen" hay "Thêm vào Màn hình chính (chờ)"

Cửa sổ sau sẽ hiện ra: (Hình bên trái của điện thoại; hình bên phải của tablet).

Thay đổi tên trong vòng đỏ thành tên theo ý của người dùng, nếu muốn.

Bấm nút "ADD" hay nút "THÊM" để "cài đặt" chương trình này vào máy.

Biểu tượng của chương trình đã được thêm vào màn hình chính (chờ).

Người dùng hãy tìm trên mành hình chính (chờ) biểu tượng của chương trình với tên đã đặt trong bước 2. Từ nay, Quí vị có thể vào chương trình bằng cách gõ lên biểu tượng vì chương trình đã được "cài đặt" trên máy.

Biểu tượng của chương trình có hình như sau:

Hướng dẫn

Chương trình miễn phí này giúp quí khách đăng ký khám bệnh tại Bệnh Viện TW QUẢNG NAM tiện lợi thông qua Internet. Chương trình yêu cầu quí khách có kết nối Internet.

Nếu đăng ký thành công, bệnh viện sẽ gởi về máy thẻ đăng ký bằng chữ và ảnh QRCode. Thẻ này tự động lưu vào máy quí khách. Khi đến khám chỉ việc mở ra cho nhân viên xem.

Các ký hiệu

Đăng ký khám bệnh một hoặc nhiều người.
Trình bày (các) ảnh QRCode (các) thẻ đăng ký khi vào phòng khám.
Không có thẻ đăng ký nào.

Các từ viết tắt:

Mã B.Nhân
Mã Bệnh Nhân
Số ĐT
Số Điện Thoại
Số thẻ BH
Số thẻ Bảo Hiểm Y Tế
Số C.Cước
Số Căn Cước (Số CMND)
Số H.Chiếu
Số Hộ Chiếu (Passporrt)

Đăng ký khám bệnh nhiều người

Trong chế độ này, quí khách có thể đăng ký nhiều người trong một phiên đăng ký.

  1. Chọn loại thông tin cá nhân muốn nhập
  2. Nhập thông tin
  3. Bấm nút tiếp để sang bước kế tiếp

- Nút "Chọn thông tin khác": nếu muốn thay đổi thông tin cá nhân khác. Sau khi bấm nút này, lập lại các bước từ 1 đến 3.

Về đầu trang

Ngày và giờ đăng ký

Quí khách chỉ có thể đăng ký ngày khám là ngày sau ngày hiện tại một ngày.

Giờ khám: bấm vào chọn khung giờ khám để chọn giờ. Bệnh viện sẽ sắp xếp giờ khám thực tế theo khung giờ đã chọn.

Nếu khung giờ đã chọn đã kín, bệnh viện sẽ thông báo.

Về đầu trang

Phòng Khám

Bấm vào "Chọn Phòng Khám" danh sách các Phòng Khám sẽ hiện ra. Chọn Phòng Khám trên danh sách này.

Đăng ký

Sau khi nhập thông tin cá nhân, ngày đăng ký và chọn Phòng Khám. Phần Đăng Ký sẽ hiện ra.
- Nút "Huỷ" dùng để huỷ bỏ các thông tin vừa nhập và bắt đầu các thông tin đăng ký mới khác.
- Nút "Đăng Ký" dùng để đăng ký khám với các thông tin đã nhập.
- Sau khi đăng ký thành công, bệnh viện trả về thẻ đăng ký gồm nội dung bằng chữ và ảnh QRCode của thẻ.
- Nút "Tiếp" dùng để đăng ký tiếp một người mới trong chế độ đăng ký nhiều người.

Về đầu trang

Xem (các) thẻ đăng ký

Nếu đăng ký một người hay nhiều người thành công, (các) thẻ đăng ký và ảnh QRCode sẽ được lưu trên máy người dùng. Khi vào phòng khám, sẽ mở ra cho nhân viên xem thẻ đã đăng ký.

Sau khi xem xong, bấm nút "Xoá" hai lần để xoá các thẻ này khỏi máy và bắt đầu một phiên đăng ký khác.

Bấm nút "Xóa" để xóa thẻ đăng ký không còn giá trị. Khi xóa thành công nút này sẽ hiện giá trị của nút là "Đã xóa!".

Quí khách nên xóa các thẻ đăng ký không còn giá trị để tiết kiệm bộ nhớ của máy.

Về đầu trang